Odpojovače vnější

odpínače typu OVE, OJC

přístroje pro spínání vnějších vedení vn do jmenovité hodnoty proudu. Odpínač OVE používá vzduchovou zhášecí komoru, odpínač OJC vakuovou zhášecí komoru. Ovládání ruční ( ovládací páka uzamykatelná v obou krajních polohách), nebo elektromotorické s možností dálkového ovládání.

katalog PDF 1,2 MB

odpínače typu OJC- Ž, UVE-Ž

jednopólové odpínače pro spínání vnějších vedení se zaměřením na železniční trakci. Dodávané pro napěťové hladiny 25 kV a 38,5 kV

katalog PDF 761 kB

usečníky typu UE6 a UVE

přístroje pro odpojení nebo připojení úseku, odboček vnějšího vzdušného nebo kabelového vedení vn, případně přípojek transformátorů. Dodávané v provedení UE6 pro 25 kV, UVE 25 pro 25 kV a UVE 38,5 pro sítě 38,5 kV.

katalog PDF 1,4 MB

odpínače typu OTE

přístroje pro spínání a viditelné odpojení zařízení vn ve vnějších transformovnách a distribučních sítí.

 

katalog PDF 1,3 MB

odpojovače typu OMD, OZT, OMDI, OZTI

jednopólové přístroje pro železniční trakci a pro trakci MHD v napěťové hladině 3,6 kV

katalog PDF 896 kB

elektromotorický pohon MPŽ

pohon předurčený pro odpojovače typu OMD, OZT, UVE-Ž a OJC-Ž.

katalog PDF 1 MB

elektromotorický pohon MPUO

pohon předurčený pro odpínače OJC, OVE a úderníky UE6 a UVE

 

katalog PDF 144 kB

vnější pojistkové spodky

pojistkové spodky jsou určeny k montáži pojistek vn. Použivají se především v místeh přechodu vzdušného breitling repliky hodinek na kabelové vedení a pro připojení transformátoru. Pojistkový spodek může být vybaven svodičem přepětí.

katalog PDF 206 kB

přístroje pro práce PPN

úsečníky a odpínače uzpůsobené pro práci technologií práce pod napětím. Umožňují provádět opravy, údržbu a výměnu bez přerušení dodávky el.energie.

katalog PDF 1,3 MB


falešné Rolex hodinky panerai repliky hodinek